Villa Jupiter

Villa Jupiter

Detta hus är format av tre långsträckta byggnader med symmetriska gaveltak, placerade på ett sätt som ger en organiserad och dynamisk bottenvåning. Den rymmer och fyller behoven för en modern familj och ger den bästa känslan av komfort och livskvalité.

Fasaden och takens form betonar dynamiken av de tre byggnaderna, speciellt kombinationen av mörka och ljusa färgtoner såväl som materialet, träpanel och fiber-cementpanel, i sig självt. Den mörka och ljusa kontrasten blir ett snyggt komplement i den kringliggande naturen. Slutresultatet blir ett drömhus för investeraren och ett kvalitativt inslag i landskapet.