Uppvärmning

Uppvärmning

Uppvärmning – Information om uppvärmningssystem

Våra hus värms upp med bergvärme alt. frånluft och FTX-system. Det mest kompletta ventilationssystemet kallas balanserad ventilation, ett så kallat FTX-system. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, som ger dig full kontroll över mängden friskluft som tillförs ditt hem. Ett stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt system. När du investerar i ett FTX-system utrustas ditt hus med ett kanalsystem som transporterar bort använd luft och tillför ny och frisk luft. Men innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den ett värmeåtervinningsaggregat, som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande luften. På detta sätt sparar du energi samtidigt som du får bättre inomhusluft.

FTX-system med till- och frånluft och värmeåtervinning för villor.

Som regel placeras Värmeåtervinningsaggregatet på vinden. I köket används normalt en separat spiskåpa och frånluftsfläkt för matlagningen.
Tilluftsventiler placeras i vardags- och sovrum och frånluftsventilerna i badrum, toalett och tvättstuga. Det betyder att luften kommer in där den ska och ditt FTX-system ser till att den tillförda uteluften ligger temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen. Du får därmed en mycket skön luftomväxling och hög komfort, med minimal risk för kallras.

Med ett FTX-system återvinner du mellan 50-80 procent av den värme som du behöver tillföra luften, vilket innebär en besparing på 5000-7000 kWh på år för en normalstor villa. En annan viktig parameter är att ventilationen är separerad från uppvärmningen vilket innebär att du fritt kan välja värmekälla, nu och i framtiden.