Om Energivillan

Om Energivillan

Vi är en husleverantör som arbetar för kvalitet, energi och miljö.

Vi har samlat på oss de bästa byggteknikerna för att få ett så optimalt hus som möjligt när det kommer till våra nyckelord (kvalitet, energi, miljö). Vi kan erbjuda ett modernt arkitektritat hus men även den mer traditionella typen av hus – båda energisnåla med bra materialval rakt igenom.Ni kan även komma med en egen ritning till oss som vi projekterar. Vi försöker arbeta med naturmaterial i den utsträckning det är möjligt för att få ett så bra hälsoklimat som möjligt i våra villor.

När Ni anlitar Energivillan kommer ni ha en kontaktperson från start till nyckelfärdigt hus. Samma person går igenom ert projekt från ritningsbordet och följer upp hela byggprocessen.