Golvet

Golvet

Golvkonstruktionen fungerar så att man lägger en 5cm spårad frigolitskiva för att avlägsna köldbryggan längst ner i väggkonstruktionen. Men detta system och väggen så bryter man den svåraste köldbryggan 2gånger. Man får även upp golvvärmen närmare golvet.Man flytspacklar in golvvärmen uppe på frigoliten. Detta har visats sig vara 40% effektivare än nedgjuten golvvärme i betongplattan.