Fakta

Fakta

Våra hus/väggar

Energivillan Standard

Vår standardvägg möter alla dagens kvar på energi. Vi har en helt egen konstruktion som är unik.

Specifikation

 • Ytterpanel
 • Luftspalt
 • Vindduk
 • Köldbryggsskiva 50mm
 • 195mm isolering
 • Ångspärr
 • 45mm isolering
 • 22mm råspont
 • Gipsplatta

29cm isolering

Energivillan Energi

Vår energivägg skulle vi vilja påstå är världsledande. Denna konstruktion är helt unik i sitt slag. Väggen och konstruktionen gör att ni kommer ha ett stort energibesparande. Våra fönster i denna konstruktion har ett u-värde på 0-6.

Specifikation

 • Ytterpanel
 • Luftspalt
 • Vindduk
 • Köldbryggskiva 50mm
 • 220mm isolering
 • 95mm isolering
 • Ångspärr
 • 45mm isolering och instalationsvägg
 • 22mm råspont
 • Gipsplatta

41cm isolering

Uppvärmning Info om uppvärmningssystem

Alla våra hus värms upp med bergvärme och ftx-system. Våra borrhål är 200m djupa. Det mest kompletta ventilationssystemet kallas balanserad ventilation, ett så kallat FTX-system. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, som ger dig full kontroll över mängden friskluft som tillförs ditt hem. Ett stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt system. När du investerar i ett FTX-system utrustas ditt hus med ett kanalsystem (i många hus finns dessa kanaler redan dragna) som transporterar bort använd luft och tillför ny och frisk luft. Men innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den ett värmeåtervinningsaggregat, som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande luften. På detta sätt sparar du energi samtidigt som du får bättre inomhusluft.

Det mest kompletta ventilationssystemet kallas balanserad ventilation, ett så kallat FTX-system. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, som ger dig full kontroll över mängden friskluft som tillförs ditt hem. Ett stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt system. När du investerar i ett FTX-system utrustas ditt hus med ett kanalsystem (i många hus finns dessa kanaler redan dragna) som transporterar bort använd luft och tillför ny och frisk luft. Men innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den ett värmeåtervinningsaggregat, som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande luften. På detta sätt sparar du energi samtidigt som du får bättre inomhusluft.

FTX-system med till-, frånluft och värmeåtervinning för villor. Värmeåtervinningsaggregat placeras på vind. Vid matlagning används en separat spiskåpa och frånluftsfläkt.
Tilluftsventiler placeras i vardags- och sovrum och frånluftsventilerna i badrum, toalett och tvättstuga. Det betyder att luften kommer in där den ska och ditt FTX-system ser till att den tillförda uteluften ligger temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen. Du får därmed en mycket skön luftomväxling och hög komfort, med minimal risk för kallras.

Med ett FTX-system återvinner du mellan 50-80 procent av den värme som du behöver tillföra luften, vilket innebär en besparing på 5000-7000 kWh på år för en normalstor villa. En annan viktig parameter är att ventilationen är separerad från uppvärmningen vilket innebär att du fritt kan välja värmekälla, nu och i framtiden.

Fönster från NorDan – NTech

NTech är ett välutvecklat fönsterkoncept som täcker mycket av marknadens behov. Fönstret har många stora möjligheter till anpassning och rekommenderas därför till både objekt och villor.

I NTech-serien har vi lagt ett stort fokus på starka beslag och tåliga detaljer samtidigt som produkten är väl isolerat.

NorDan NTech Passiv fönster uppfyller Nordens officiella miljömärkning Svanens krav för fönster och är Norges första svanmärkta fönster. Svanmärkta fönster har hög värmeisolerande förmåga. Därför går det åt betydligt mindre energi till att värma upp huset, vilket minskar koldioxid-utsläppen.

Dörrar från NorDan

Energiförbrukningen måste minska, och vi är på god väg. Dörrar och fönster står fortfarande för
det största energiutsläppet i hus och lägenheter. Dörrar som är bättre isolerade ger sundare inneklimat,
lägre energiförbrukning och lägre utgifter för hushållet.

Golvet

Golvkonstruktionen fungerar så att man lägger en 5cm spårad frigolitskiva för att avlägsna köldbryggan längst ner i väggkonstruktionen. Men detta system och väggen så bryter man den svåraste köldbryggan 2gånger. Man får även upp golvvärmen närmare golvet.Man flytspacklar in golvvärmen uppe på frigoliten. Detta har visats sig vara 40% effektivare än nedgjuten golvvärme i betongplattan.

Taket

Takkonstruktionen fungerar så att vi har en luftspalt som är tät hela takets storlek. Vi tejpar luftspalten så att den är helt tät. Vi sätter mögelstoppar uppe och nere i varje takstols fack.
Vi har inklädtakfot som är helt tät. Detta har ny forskning visat sig vara det absolut bästa. Man hämtar alltså frisk luft från den nedersta mögelstoppen som sedan vandrar luften ut i den översta mögelstoppen. Vi har mellan 50-60cm warmfiber isolering som vi sprutar in. Sedan har vi 45mm isolering/installations utrymme som även här avlägsnar köldbryggan.

Innerväggar
 • Alla våra innerväggar är 95mm tjocka
 • 45x95mm regel
 • Råspont
 • Gips
 • Fullisoleras
Info om WarmFiber

• Högsta lufttäthet.
• Bästa isoleringsförmåga.
• Fosfatfri.
• Bra ljudegenskaper tack vare densitet och lufttäthet.
• Återvunnen pappersfiber.
• Bästa utfyllnad och slutresultat. Fin konsistens säker
ställer 100% utfyllnad.
• ETA-certifierad.